Skip to main content

Outplacement

Ons kantoor, dat al 30 jaar gespecialiseerd is in Recruitment, biedt ook een Outplacementdienst aan.

Ontslagbegeleiding is een geheel van diensten en adviezen die namens de werkgever ten behoeve van de werknemer worden verstrekt om hem/haar in staat te stellen zo snel mogelijk een nieuwe beroepsactiviteit te vinden.

Deze dienst wordt geleverd door ons outplacementbureau en kan individueel of in groepsverband worden georganiseerd. De begeleiding wordt op verzoek georganiseerd en is voor rekening van de werkgever.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de beroepsherclassificatieprocedure die vrijwillig wordt aangeboden en de beroepsherclassificatie die bij wet wordt opgelegd.

Dankzij onze kennis van de arbeidsmarkt, onze menselijke en persoonlijke benadering en onze expertise als rekruteringsbureau is SB Recruitment & Services een grote troef voor een kwalitatieve herpositionering van de kandidaat.