Skip to main content

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleid van SB Recruitment & Services

Bij SB Recruitment & Services, een bureau gespecialiseerd in Retail en Wholesale, zetten we ons in voor ethisch, verantwoord en duurzaam handelen. Ons MVO-beleid rust op de volgende principes:

Respect voor Mensenrechten

We vinden het belangrijk om de basisrechten van alle mensen te respecteren. Daarom streven we actief naar gelijke kansen en diversiteit in al onze wervingspraktijken. Door elke vorm van discriminatie, intimidatie of uitbuiting te veroordelen, verzekeren we eerlijke, inclusieve en respectvolle wervingspraktijken.

Milieubescherming

We erkennen het belang van het behoud van ons milieu voor toekomstige generaties. Daarom omarmen we duurzame praktijken zoals het verminderen van ons papierverbruik, efficiënt afvalbeheer en het bevorderen van milieuvriendelijk transport. We zijn er trots op dat bijna 50% van onze medewerkers in de buurt van ons kantoor woont en ervoor kiest om te voet naar het werk te gaan, waardoor ze bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behoud van ons milieu.

Eerlijke en Waardige Arbeidsomstandigheden

We hechten veel belang aan het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers. We beloven een veilige, inclusieve en respectvolle werkomgeving te bieden waarin iedereen zich volledig kan ontplooien. We respecteren arbeidswetten en internationale arbeidsnormen en streven ernaar eerlijke en waardige arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers te waarborgen.

Samen zetten we ons in voor positieve verandering in de samenleving en dragen we bij aan een betere toekomst voor iedereen.