Skip to main content

Ethiekcode van SB Recruitment & Services BV

Bij SB Recruitment & Services BV zetten we ons in om de hoogste normen van ethiek, integriteit en professionaliteit te handhaven in al onze activiteiten. Onze reputatie en ons succes berusten op ons vermogen om eerlijk, transparant en verantwoordelijk te handelen. Deze ethiekcode legt de fundamentele principes vast die alle leden van ons bedrijf moeten naleven:

1. Integriteit, Transparantie, Loyaliteit
We beloven om te handelen met integriteit in al onze professionele interacties. We verstrekken onze klanten, kandidaten en zakelijke partners nauwkeurige, volledige en transparante informatie. Wij accepteren geen enkele vorm van beloning van onze kandidaten/klanten. We nemen geen contact op met kandidaten die door ons zijn geplaatst, noch andere medewerkers van onze klanten; tenzij deze zelf naar ons toe de wens kenbaar maken van functie te willen veranderen.

2. Respect voor Betrokken Partijen
We respecteren de rechten, waardigheid en diversiteit van alle individuen waarmee we te maken hebben, inclusief onze klanten, kandidaten en collega's. We verzetten ons tegen elke vorm van discriminatie, intimidatie of onrechtvaardigheid.

3. Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming
We waarborgen de vertrouwelijkheid van de informatie die we ontvangen van onze klanten en kandidaten, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. We gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor het beoogde doel en met de juiste toestemming. Wij respecteren de Europese wetgeving van 25 Mei 2018 met betrekking tot de privacywetgeving, de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

4. Belangenconflicten
We vermijden echte of mogelijke belangenconflicten in onze professionele activiteiten. We melden eventuele potentiële belangenconflicten en nemen maatregelen om ze op een ethische en transparante manier op te lossen.

5. Naleving van Wetten en Voorschriften
We respecteren alle toepasselijke wetten, voorschriften en professionele normen in al onze zakelijke activiteiten. We streven naar eerlijke wervings- en selectiepraktijken die in overeenstemming zijn met de Belgische arbeidswetgeving.

6. Maatschappelijke en Milieubewustzijn
We erkennen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en het milieu en streven naar een positieve bijdrage aan hun welzijn. We ondersteunen actief sociale en milieuprojecten die aansluiten bij onze waarden en doelstellingen.

7. Opleiding en Professionele Ontwikkeling
We investeren in voortdurende opleiding en professionele ontwikkeling van ons team om ervoor te zorgen dat zij beschikken over actuele vaardigheden en kennis. We bevorderen een inclusieve, respectvolle werkomgeving die persoonlijke en professionele groei stimuleert.

8. Melden van Overtredingen
We moedigen open communicatie en verantwoording binnen ons bedrijf aan. We bieden vertrouwelijke meldingskanalen aan, zodat medewerkers mogelijke schendingen van deze ethiekcode kunnen melden zonder angst voor represailles.

9. Implementatie en Monitoring
We integreren deze ethiekcode in al onze beleidslijnen, procedures en zakelijke praktijken. We controleren regelmatig de naleving van deze code en ondernemen passende corrigerende maatregelen bij overtredingen.