Skip to main content

Deontologie

Professionalisme

We nemen enkel die opdrachten aan, die binnen ons competentiedomein vallen.

Vertrouwelijkheid

We garanderen beroepsgeheim zowel ten opzichte van onze kandidaten als ten opzichte van onze klanten. We verspreiden geen enkele vertrouwelijke informatie zonder de toestemming van beide partijen met betrekking tot een welbepaalde opdracht. Wij respecteren de Europese wetgeving van 25 Mei 2018 met betrekking tot de privacywetgeving, de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).  

Nauwkeurigheid

De afspraken die we met onze klanten maken worden vastgelegd in een geschreven contract. Dit contract vermeldt een gedetailleerde functieomschrijving, de methodologie, onze honoraria, de betalingsmodaliteiten, de vervangingsmodaliteiten alsook de looptijd van de opdracht.

Integriteit

Onder geen enkele voorwaarde laten we ons vergoeden door onze kandidaten.

Objectiviteit en competentie

We zijn te allen tijde objectief en onpartijdig. Ons advies wordt gegeven door consulenten met aandacht voor professionalisme en met ervaring in het vakgebied.

Loyaliteit

We nemen geen contact op met kandidaten die door ons zijn geplaatst, noch andere medewerkers van onze klanten; tenzij deze zelf naar ons toe de wens kenbaar maken van functie te willen veranderen.

Termijn

We garanderen een volledige investering en volharding om onze opdrachten op een zo kort mogelijke termijn te vervullen.