Skip to main content

Assessment Center

Wat is een Assessment?

Een assessment is een gedragsgerichte evaluatie die zowel in groep als individueel wordt afgelegd. De doelstelling is om tot een duidelijk advies te komen over competenties en het toekomstige functioneren. Een assessment helpt u bij het nemen van een goed onderbouwde beslissing bij overplaatsing, promotie of aanwerving. U weet hierdoor precies hoe de nieuwe of gepromoveerde medewerker in de toekomst zal bijdragen tot het succes van uw onderneming.

Wat wordt er gemeten?

De focus ligt op de observatie van concreet gedrag in kritische situaties. Niet alleen het ‘weten’, maar vooral het ‘doen’ is belangrijk. Daarom worden situaties gecreëerd die zo nauw mogelijk aansluiten bij de dagelijkse realiteit van de toekomstige functie. De nagebootste situaties kunnen zowel operationeel, tactisch als strategisch van aard zijn.

Hoe gaan we te werk?

Wat is het resultaat?

Ons verslag vermeldt het niveau van de kandidaat voor elke competentie van het gezochte, ideale profiel. Zo weet u in hoeverre hij of zij beantwoordt aan het gewenste profiel. U krijgt een genuanceerd totaalbeeld, een analyse over sterkte en zwakte en een eindadvies. Dit verslag helpt bij het onderbouwen van uw aanwerving- of promotiebeslissingen, maar levert ook waardevolle informatie die gebruikt kan worden bij coaching of voor de opvolging van iemands loopbaan.