Assessment Center

AssessementWat is een Assessment?
Een assessment is een gedragsgerichte evaluatie die zowel in groep als individueel wordt afgelegd. Doelstelling is te komen tot een duidelijk advies over competenties en het toekomstige functioneren. Een assessment helpt u bij het nemen van een goed onderbouwde beslissing bij overplaatsing, promotie of aanwerving. U weet hierdoor precies hoe de nieuwe of gepromoveerde medewerker in de toekomst zal bijdragen tot het succes van uw onderneming.

Wat wordt er gemeten?
De focus ligt op de observatie van concreet gedrag in kritische situaties. Niet alleen het ‘weten’, maar vooral het ‘doen’ is belangrijk. Daarom worden situaties gecreëerd die zo nauw mogelijk aansluiten bij de dagelijkse realiteit van de toekomstige functie. De nagebootste situaties kunnen zowel operationeel, tactisch als strategisch van aard zijn.

Hoe gaan we te werk?

  • Een assessment wordt altijd afgenomen op basis van een uniek competentieprofiel. We brengen dus die competenties in kaart die cruciaal zijn voor de succesvolle invulling van de functie binnen uw bedrijf.
  • Het assessment-programma wordt optimaal afgestemd op het ideaal profiel en bestaat uit managementcases, rollenspelen, een oefening rond organisatie, een opdracht die verbaal voorgelegd moet worden, … Ook een competentiegericht interview maakt hier integraal deel van uit; hierin wordt tevens uitgebreid stilgestaan bij de ervaring, motivatie en ambities van de kandidaat.
  • De beoordeling gebeurt door meerdere assessoren, zowel door SB-consulenten als door andere SB-assessoren.

Wat is het resultaat?
Ons verslag vermeldt het niveau van de kandidaat voor elke competentie van het gezochte, ideale profiel. Zo weet u in hoeverre hij of zij beantwoordt aan het gewenst profiel. U krijgt een genuanceerd totaalbeeld, een analyse over sterkte en zwakte en een eenduidig eindadvies. Dit verslag helpt bij het onderbouwen van uw aanwerving- of promotiebeslissingen, maar levert ook waardevolle informatie die gebruikt kan worden bij coaching of voor de opvolging van iemands loopbaan.